SIGURNOST KUPOVINE

Kupcu jamčimo sva prava koja mu primjenom Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača pripadaju.

Za ispravno funkcioniranje proizvoda jamči proizvođač i/ ili uvoznik, a sve u skladu s jamstvenom izjavom koja je dostavljena uz proizvod.

Prodavatelj će pružiti Kupcu svaku moguću pomoć u osiguravanju njegovih prava koja mu pripadaju po jamstvenoj izjavi i zakonu.


Garancija za ispravno funkcioniranje uređaja

Prodavatelj uz naručenu robu dostavlja Kupcu i jamstveni list proizvođača odnosno uvoznika koji jamči ispravno funkcioniranje uređaja ako se koristi u skladu sa uputama i karakteristikama uređaja te rok u kojem osigurava servisiranje i prodaju zamjenskih djelova.

Ukoliko kod stavljanja uređaja u funkciju Kupac utvrdi da isti ne funkcionira na propisni način dužan je o tome odmah obavijestiti Prodavatelja koji će bez odlaganja osigurati kod ovlaštenog servisa ( u skladu sa jamstvenim uvjetima) provjeru ispravnosti uređaja i otklanjanje smetnji. Ukoliko ovlašteni servis utvrdi grešku koju ne može otkloniti ili koja traži zahvat na uređaju koji Kupac ne želi prihvatiti Prodavatelj će dogovoriti sa proizvođačem /uvoznikom zamjenu uređaja novim. Troškovi transporta uređaja priznaju se Kupcu u skladu sa Jamstvenim uvjetima.

Pojedini proizvođači i uvoznici svoje Garantne/Jamstvene izjave stavljaju unutar ambalaže ili samog proizvoda koji zatim pečate ili pakiraju tzv „Blister pakovanjem“.Za ove proizvode Prodavatelj ne ovjerava garancije/jamstvene listove prije isporuke robe ali oni vrijede uz predočenje ovjerenog Računa Koji je Kupac primio od Prodavatelja. Kozmetički i frizerski namještaj koji nije montiran naplaćuje se 7% od cjelokupnog iznosa proizvoda (bez popusta),te u koliko želite da se proizvod montira dužni ste prodavača obavijestiti unaprijed.

Kupac može Prodavatelju dostavit neovjerenu jamstvenu izjavu i ista će biti ovjerena i vraćena Kupcu bez odlaganja. Ovjereni jamstveni list i original računa Prodavatelja Kupac je obavezan čuvati jer temeljem njih ostvaruje svoja prava.


Povrat / Reklamacija robe

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju e-mailom, telefonski ili pismeno. Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima: isporuka robe koja nije naručena, isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu. Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu. Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo. U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, DC Beauty.hr će nadoknadit kupcu njegove troškove povrata robe i vrijednost robe koju više nije u mogućnosti isporučiti. Ukoliko imate prigovor možete ga uputiti putem e-maila ili nas se obratiti na naš kontakt telefon.

Reklamacijski zapisnik:

Uz prigovor molimo priložite popunjeni reklamacijski zapisnik i pošaljite na email: webshop@dcbeauty.hr
Zapisnik preuzmite OVDJE!

Pratite nas na Facebooku